Przygotowanie roztworu

  • Wypełnić zbiornik do 2/3 pojemności, dodać K-Leaf®, pamiętając o nieprzekraczaniu maksymal- nego stężenia 10 kg K-Leaf®/ 100 l wody. Mieszać w czasie całej operacji.
  • Wypełnić zbiornik do pełnej objętości.
  • Sprawdzić czy K-Leaf® rozpuścił się całkowicie przed rozpoczęciem oprysku
  • Zaleca się stosowanie filtrów, jak przy użyciu wszystkich krystalicznych nawozów do oprysku
Opakowanie 20 kg